ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Договір публічної оферти (далі – «Договір») адресований всім фізичним особам, що бажають скористатися і мають можливість одержання послуги з організації участі у спортивнорозважальному Заході ТОВ «ХАРАКТЕР ЮА».

Ця пропозиція відповідно до положень ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є публічною офертою, повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається прийняття участі в Заході або оплата Учасником квитка на Захід.

У випадку акцептування (прийняття) відповідним Учасником Договору, вважається, що Учасник зрозумів його положення, цілком та безумовно погоджується з усіма умовами даного Договору в повному обсязі і приймає його.

1. Терміни та визначення

1.1. Публічна оферта – даний договір публічної оферти (далі – «Договір») адресований всім фізичним особам, що бажають скористатися і мають можливість одержання послуги з організації участі у спортивно-розважальному Заході ТОВ «ХАРАКТЕР ЮА». Договір опублікований за електронною адресою http://spartanrace.onlinesystem.cz

1.2. Сайт – Офіційний Інтернет-ресурс, розміщений за електронною адресою http://spartanrace.onlinesystem.cz (в тому числі домени другого рівня).

1.3. Акцепт – повне і беззастережне прийняття Учасником умов даного Договору шляхом проходження процедури реєстрації на Захід та/або оплати Послуги в установленому цим Договором порядку (в залежності від того, яка подія настане раніше).

1.4. Послуга – організація участі Замовника в Заході в порядку встановленому даним Договором.

1.5. Захід – спортивно-розважальний Захід ТОВ «ХАРАКТЕР ЮА», що представляє собою проходження спеціальної траси, обладнаної природними і штучними перешкодами. По завершенні Заходу видаються пам’ятні знаки встановленого Виконавцем зразка.

1.6. Квиток – документ, сформований з використанням автоматизованої Системи і засвідчує право Покупця на право участі в Заході. Квиток містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення Заходу, вартість послуги відвідування Заходу, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.7. Виконавець – ТОВ «ХАРАКТЕР ЮА», що надає послуги з організації участі у спортивнорозважальному Заході.

1.8. Замовник – повнолітня дієздатна фізична особа, яка приєдналася до умов цієї Оферти шляхом проходження процедури реєстрації або шляхом оплати квитка на Захід (в залежності від того, яка подія настане раніше).

1.9. Траса – позначена спеціальними покажчиками ділянка місцевості, на якій розміщені різні споруди і перешкоди (як природного так і штучного характеру), які долають учасники Заходу. Траса в цілому, а також її окремі елементи є власністю Виконавця та/або співорганізаторів Заходу і надаються Замовнику в користування на час проходження Траси. Карта Траси, фотографії та опис перешкод розміщені на Сайті Виконавця.

1.10. Правила Заходу – правила і вимоги, що встановлюються Виконавцем, і регулюють порядок проведення і забезпечення, участі і присутності на Заході, які є обов’язковими для Замовника, Відвідувача, Персоналу та інших осіб. Правила Заходу визначені у цій Оферті, а також в інших локальних нормативних актах Виконавця. Реєстрація або оплата квитка на Захід (в залежності від того, яка подія настане раніше) є прийняття Учасником цих Правил і загальних умов у повному обсязі.

1.11. Персонал Заходу – співробітники і представники Виконавця, а також інші особи, які забезпечують проведення Заходу, що мають наступні розпізнавальні знаки: – співробітники Виконавця – футболка та/або бейдж з написом «Організатор»; – волонтери – футболка та/або бейдж з написом «Волонтер»; – медичний персонал – білі халати; – судді – футболка та/або бейдж з написом «Суддя».

1.12. Відвідувач – фізична особа, що перебуває в місці проведення Заходу, що не є Замовником, та не відноситься до Персоналу Заходу або будь-яким іншим чином не залучена в проведенні Заходу, в тому числі в забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки під час проведення Заходу.

1.13. Реєстрація – добровільне волевиявлення Замовника, що полягає в ознайомленні з інформацією наведеною на сайті Виконавця, умовами Заходу та нормативними документами Виконавця, повному і беззастережному їх прийнятті. Реєстрація передбачає заповнення Реєстраційної форми та здійснення оплати Послуги у розмірі та строки, зазначені на сайті Виконавця.

1.14. Реєстраційна форма – перелік відомостей про Замовника, розміщена на Сайті Партнера в мережі «Інтернет» і призначена для покупки квитків.

1.15. Додаткові послуги – послуги, які можуть надаватися Виконавцем та / або його партнерами на території проведення Заходу.

1.16. Оргкомітет – орган сформований Організатором Заходу та/або його партнерами з метою оцінювання результатів його проведення

1.17. Регламент – документ, розміщений на сайті організатора, у якому детально визначені правила, умови участі та інша інформація щодо даного спортивно-розважального Заходу.

1.18. Відмова Учасника від претензій – документ, обов’язковий для підписання Учасником перед допуском до участі у будь-якому із Заходів, що містить вираження його поінформованості стосовно можливих наслідків такої участі.

1.19. Договір страхування від нещасного випадку – угода, що укладається між Учасником та страховою компанією на умовах, що узгоджуються між ними самостійно, стосовно страхових виплат у разі настання нещасного випадку під час участі у Заході, що може призвести до розладу здоров`я (травмування, ушкодження, порушення функцій організму тощо) або спричинити смерть.

1.20. Стартовий внесок – оплата послуг Організатора для організації участі у Заході, яку Учасник має сплатити при Реєстрації на участь у Заході.

1.21. Стартовий пакет учасника – набір послуг який отримує Учасник після Реєстрації.

1.22. Квиток про реєстрацію – документ, що підтверджує Реєстрацію та оплату Стартового пакета Учасником.

1.23. Співорганізатори та / або партнери – треті особи, які надають додаткові послуги, а також спонсори, промоутери та їх агенти, та інші.

2. Акцепт

2.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Замовником і Виконавцем. Прийняття Замовником цієї Оферти здійснюється шляхом реєстрації або оплати квитка на Захід (в залежності від того, яка подія настане раніше). Вчинення акцепту Замовником цієї Оферти проводиться добровільно і рівносильно укладенню письмового договору (відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

2.2. До здійснення акцепту Оферти Замовник повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

2.3. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній Оферті, є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Здійснюючи акцепт Договору Оферти Замовник підтверджує, що він ознайомився з умовами цього Договору, Регламентом Заходу, Відмовою Учасника від претензій, Договором страхування від нещасного випадку, що розміщені на Офіційному сайті Організатора.

3. Предмет оферти

3.1. Виконавець зобов’язується надати Учаснику Послугу на умовах, передбачених цією офертою, а Замовник зобов’язується оплатити Послугу на умовах передоплати.

3.2. Склад Послуги:

– Одноразове проходження Замовником Траси;

– Надання Замовнику пакету Учасника, що включає в себе:

• стартовий номер;

• пам’ятну медаль фінішера;

• футболку фінішера;

• електронний чіп для реєстрації результату (у тимчасове користування), онлайн результати;

• паркування;

• доступ до роздягальні та камери схову;

• душ і туалет;

• першу медичну допомогу;

• питну воду на фініші і на дистанції.

– Виконавець має право надати Замовнику інші послуги як без стягнення додаткової плати, так і за окрему плату, при цьому Замовник не зобов’язаний скористатися додатковими послугами.

3.3. Інформація про дату і місце проведення Заходу, а також детальна інформація про Послугу розміщується на Сайті Виконавця. Інформація також може розміщуватися в інших джерелах, в тому числі на сторінці покупки квитка.

3.4. Участь в Заході пов’язана з певним ризиком для життя і здоров’я. Замовник самостійно оцінює свої можливості та несе відповідальність за негативні наслідки, що виникли в результаті участі в Заході. Не рекомендується участь осіб, які мають медичні обмеження для занять фізичною культурою і спортом.

3.5. Приєднуючись до Договору Оферти, Замовник підтверджує:

– свою беззастережну згоду з її умовами;

– ознайомлення з відмовою учасника від відповідальності;

– надання своєї згоди на обробку Виконавцем персональних даних Замовника з метою виконання цього Договору Оферти;

– надання своєї згоди на оприлюднення і подальше використання фото та / або відео зображення Замовника, отриманого під час проведення Заходу.

3.6. Відповідно до законодавства України Послуга не підлягає обов’язковому підтвердженню відповідності вимогам, які повинні забезпечувати безпеку послуги для життя і здоров’я споживача, навколишнього середовища, а також запобігання заподіяння шкоди майну споживача.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Інформувати Замовника про дату, час, місце проведення Заходу.

4.1.2. Забезпечити допуск Замовника до місця проведення Заходу.

4.1.3. Організувати процедуру реєстрації в день проведення Заходу, при реєстрації видати Замовнику індивідуальний номер, пакет учасника.

4.1.4. Надати Замовнику можливість використання Траси на час Заходу.

4.1.5. Забезпечити на час проведення Заходу надання медичної допомоги.

4.1.6. Зберігати конфіденційну інформацію (в т.ч. персональні данні), отриману від Замовника, не передавати її третім особам без згоди Замовника, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

4.1.7. Повідомляти Замовника про зміну та/або доповнення умов даної Оферти в односторонньому порядку за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті Виконавця.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Змінювати конфігурацію і довжину Траси, програму Заходу.

4.2.2. Визначати порядок і умови продажу квитків на Захід.

4.2.3. Вимагати від Замовника дотримання всієї процедури оформлення/оплати Послуги за правилами, викладеними в цій Оферті.

4.2.4. При відмові Замовника прийняти дану Оферту на викладених у ній умовах відмовити Замовнику в продажі йому Квитка і наданні Послуги.

4.2.5. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

4.2.6. Вимагати від Замовника повної оплати Квитка, або Електронного квитка, перед тим, як справити продажу Квитка. Виконавець має право анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене.

4.2.7. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.

4.2.8. Визначати правила участі в Заході, правила поведінки, інші правила, пов’язані з організацією і проведенням Заходу, вимагати дотримання зазначених правил від Замовника та інших осіб, присутніх на Заході.

4.2.9. Визначати порядок проведення фото та відео зйомки під час Заходу. Здійснювати фото і відеозйомку під час проведення Заходу, використовувати отримані матеріали на свій розсуд.

4.2.10. Виконавець має право змінити дату, час, місце проведення Заходу за умови розміщення відповідної інформації на Сайті Виконавця не пізніше, ніж за п’ять днів до початкової дати проведення Заходу.

4.2.11. Не допустити Замовника до участі в Заході при відсутності документа, що посвідчує особу, надання особою чужого квитка, несплати Замовником квитка, знаходженні Замовника в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, порушення Замовником Інструкції з безпеки, Правил поведінки, інших правил і вимог, встановлених Виконавцем, а також законодавством України.

4.2.12. Здійснювати інші дії, передбачені законодавством України.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. Детально ознайомитися з усіма правилами та умовами цієї Оферти й прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти та інших нормативних актів Виконавця.

4.3.2. Оплатити Послугу в повному обсязі в встановлені даною Офертою терміни.

4.3.3. При оформленні Замовлення необхідно надати вірну, точну і повну інформацію про себе в тому числі:

– прізвище, ім’я, по батькові;

– дату народження;

– електронну пошту;

– контактний телефон;

– інші відомості, зазначені в якості обов’язкових в Реєстраційній формі.

4.3.4. Замовник визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Виконавцю.

4.3.5. До початку отримання Послуги, пройти медичне обстеження та отримати консультації лікаря щодо можливості зайняття фізичними вправами та навантаженням.

4.3.6. При реєстрації на Захід мати при собі та пред’явити Виконавцю документ, що посвідчує особу.

4.3.7. Отримати Послуги на умовах та в порядку передбаченими даним Договором.

4.3.8. Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я. У разі виникнення загрози життю та здоров’ю Замовник повинен звернутися за допомогою до чергового лікаря, судді, волонтера, або до інших Учасників Змагань. Необхідно залишатися на місці до надання першої медичної допомоги.

4.3.9. Дотримуватися Інструкції з безпеки, а також правил поведінки, затверджених Виконавцем.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Скористатися Послугою відповідно до цієї Оферти.

4.4.2. Під час Заходу отримувати необхідну допомогу (в тому числі медичну, консультаційну).

5. Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1. Вартість Послуги відповідає вартості Квитка, придбаного Замовником і визначається Виконавцем. Вартість Послуги залежить від обраного Замовником виду та типу Забігу, періоду оплати, які визначаються в Регламенті змагання та конкретного Заходу.

5.2. Виконавець забезпечує Замовнику можливість оплати Послуги електронним платежем на сайті організатора та/або партнера, визначеного в Регламенті про проведення Змагання шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

5.3. Оплата Послуги Замовником здійснюється в день проведення Реєстрації у 100% розмірі вартості Реєстраційного внеску. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи. Всі витрати по перерахуванню грошових коштів до обслуговуючого банку Виконавця, а також витрати на оплату комісії платіжного агента несе Замовник.

5.4. При несплаті або частковій оплаті замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається непроданим і анулюється.

5.5. Оплата Реєстраційного внеску готівковим розрахунком можлива тільки під час додаткової реєстрації та продажу, за умови, що сумарний ліміт Учасників на всіх дистанціях не буде досягнутий раніше.

5.6. Після оплати Замовлення згідно п. 5.3 цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід.

5.7. Реєстраційний внесок, сплачений учасником змагання, може бути перереєстрований на іншу особу. Ви можете внести цю зміну в Інтернеті у своєму профілі до півночі до останнього вівторка перед гонкою. Внести зміни між командою та особою неможливо. Якщо ви не здійснили онлайн-зміни в терміні, заступник повинен принести копію вашого електронного листа з підтвердженням реєстрації на подію. У цьому випадку плата становитиме 10 євро. Якщо ви хочете змінити час початку вашої гонки, ви можете внести зміни у свій профіль у мережі. Ви можете внести цю зміну до півночі в останній вівторок перед гонкою. Плата за обслуговування становить 5 EUR, приймається тільки кредитна картка.

5.8. Реєстраційний внесок, сплачений Замовником змагання, не підлягає поверненню ні за яких обставин, як то – Учасник Змагання не може взяти участі у Змаганні, завершити обрану дистанцію, не вкладеться в установлений ліміт часу, а також, якщо Учасник дискваліфікований або Змагання скасовано через форс-мажорні обставини і т.д.

5.9. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

5.9.1. ПЛАТА ЗА УЧАСТЬ:
Продавець стягує реєстраційний збір, пов’язаний з гонкою, який покриває прямі витрати, пов’язані з фактичною організацією забігу, послуги та монтаж перешкод на гоночній трасі, частування (при наявності), медалі, футболки і т. д. (надалі «Внесок за участь»).
Розмір внеску за участь може бути різним для кожної категорії/дистанції гонки і може змінитися відносно часу реєстрації (має місце поступове збільшення вартості реєстрації з наближенням до дати старту).
5.9.2. НЕВІДШКОДОВУВАНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗБІР:
Продавець стягує фіксовану адміністративну плату за реєстрацію, що не відшкодовується. Ця плата відповідає управлінським потребам Продавця, і використовується для ефективного покриття витрат, пов’язаних з реєстрацією (тут і надалі по тексту – «Адміністративний збір»). Адміністративний збір покриває першочергові витрати Продавця, пов’язані з реєстрацією Покупця в центральному реєстрі учасників для кожної окремої гонки і вартості ліцензійних зборів, пов’язаних з видачею реєстраційного номера (BIB). Кошти будуть використані незалежно від проведення гонки і в інтересах Продавця.
Розмір адміністративного збору однаковий для всіх категорій гонок і не змінюється навіть у залежності від часу реєстрації (поступове підвищення вартості реєстрації не застосовується). Знижка за бали або інша знижка не поширюється на адміністративний збір.
Однак Продавець може прийняти рішення надати знижку на загальну ціну, включаючи адміністративний збір.
5.9.3. ЗБІР:
Реєстрація на будь-яку гонку складається з реєстраційного збору та адміністративного збору, що разом становлять загальну вартість гонки (тут і надалі – ЗБІР).
Реєстраційний збір та Адміністративний збір стягується окремо та вказується окремо в рахунку-фактурі. Вартість, яка з’являється на веб-сайті Spartan, є остаточною, включаючи реєстраційний та адміністративний збір.

5.9.4. Будь-які знижки або спеціальні ціни застосовуються лише до Реєстраційного збору і не впливають на Адміністративний збір, що стягується окремо, і залишається незмінним тільки, якщо Продавець не надає окрему знижку.

5.9.5. У ВИПАДКУ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДАВЦЕМ ПРАВА ЗМІНИТИ ДАТУ АБО МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ, ЧЕРЕЗ ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ, ЗАЗНАЧЕНІ НИЖЧЕ, ПОКУПЕЦЬ НЕ МАЄ ПРАВА НА ВІДШКОДОВУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ В ЯКОСТІ ПОНЕСЕНИХ ВИТРАТ. ЯКЩО ГОНКА ВІДМІНЕНА ВНАСЛІДОК ОБСТАВИНИ, НЕ ЗАЗНАЧЕНОЇ СЕРЕД ФОРС-МАЖОРНИХ, ПОКУПЕЦЬ МОЖЕ ВІДПРАВИТИ ЗАПИТ НА ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТИ АБО ВИКОРИСТАТИ ЯК ПЛАТУ ЗА ІНШІ ПЕРЕГОНИ (ПЕРЕНЕСЕННЯ), ЗА УМОВИ НАЯВНИХ СЛОТІВ НА ВИБРАНОМУ ЗАБІГУ, І ВІДПРАВЛЕНОМУ ПРОДАВЦЕВІ ПОВІДОМЛЕННІ (ЗАПИТІ) ЗА 14 ДНІВ ДО ЗАПЛАНОВАНОЇ ДАТИ ЗАБІГУ.

5.10. Організатор має право в односторонньому порядку встановлювати вартість стартового внеску та змінювати його розмір у будь-який період часу.

5.11. Зміна Організатором вартості оплаченого в повному розмірі Замовником Стартового внеску не допускається.

6. Порядок та умови надання Послуги

6.1. Послуга надається в день проведення Заходу, зазначеного у квитку або, в разі зміни дати або часу проведення Заходу – в електронному повідомленні Виконавця.

6.2. Замовник має право отримати Послугу за придбаним квитком тільки один раз.

6.3. Для отримання Послуги та участі в Заході Замовнику необхідно:

– ознайомитися з умовами цього Договору, Правилами реєстрації та участі, Регламентом Заходу;

– пройти процедуру Реєстрації для участі у Заході через сервіс офіційної реєстрації;

– здійснити оплату Стартового внеску;

– в місці реєстрації учасників пред’явити квиток і документ, що посвідчує особу, пройти процедуру реєстрації;

– після Реєстрації отримати Стартовий пакет Учасника та підписати «Відмову від відповідальності»;

– переодягнутися в спортивний одяг і взуття, в разі необхідності – здати особисті речі представнику Виконавця;

– відповідно до вказівок Виконавця пройти до місця старту у свій стартовий час.

6.4. Траса Змагання визначена на місцевості покажчиками, подолання перешкод здійснюється Замовником самостійно.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних

і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, інші дії та умови, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

7.3. У разі настання обставин, зазначених п. 7.2 Публічної оферти, термін виконання Сторонами своїх зобов’язань відсувається на час, протягом якого будуть діяти зазначені обставини.

7.4. Приймаючи цей договір Публічної Оферти Замовник підтверджує наступне:

– добровільну участь у Змаганні;

– визнає всі ймовірні ризики для власного здоров’я під час і після його закінчення;

– бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і здатність завершити обране Змагання;

– Виконавець надає послуги виходячи з того, що Замовник до початку отримання Послуги та участі у Заході пройшов медичне обстеження і не має протипоказань до заняття спортом;

– Виконавець Змагання не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, погіршення фізичного стану, які Замовник зазнав під час проведення Змагання;

– Виконавець Змагання не несе відповідальності за погіршення фізичного стану Замовника після проведення Змагання;

– У разі поганого самопочуття або отримання травми Замовник зобов’язується негайно припинити участь у змаганнях та звернутися по медичну допомогу;

– Виконавець не несе відповідальності за втрату і пошкодження майна Замовника, використовуваного при проходженні Траси (в тому числі, одягу, взуття, екіпіровки, обладнання тощо);

– Організатор Змагання не несе відповідальності за будь – які збитки, пошкодження або іншу шкоду, завдану під час Змагання Замовнику, волонтерам або глядачам Змагання;

– Кожен учасник Змагання підтверджує свою відповідальність за фізичний стан шляхом підпису «Відмови від відповідальності».

7.5. Виконавець не несе відповідальності за технічний стан майна, що перебуває у віданні інших організацій. Дії / бездіяльність третіх осіб, що не є представниками Виконавця як то – представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, комунальних служб, Співорганізаторів, власників території на якій має відбутися чи відбувається Захід, громадських організацій інших третіх осіб, внаслідок яких Виконавець не зміг в повному обсязі виконати свої зобов’язання за цим Договором.

8. Конфіденційність та захист персональних данних

8.1. Виконавець здійснює збір і обробку персональних даних Замовника в наступних цілях:

– надання Замовнику Послуги, виконання своїх зобов’язань відповідно до цієї Оферти;

– запобігати нанесенню шкоди життю і здоров’ю, майну Замовника;

– забезпечення заходів громадського порядку і громадської безпеки під час проведення Заходу;

– інформування Замовника про час проходження Траси шляхом публікації результатів в мережі «Інтернет»;

– інформування Замовника про товари і послуги Виконавця шляхом розсилки повідомлень електронної пошти та SMS.

8.2. При купівлі квитка Замовник дає свою згоду на збір та обробку персональних даних Виконавцем в обсязі, необхідному для організації Змагання (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання тощо), а також на передачу персональних даних третім особам – лише у випадках, коли це необхідно для забезпечення законних прав Замовника, а також у випадках, встановлених чинним законодавством. Перелік персональних даних вказується на сторінці покупки квитка.

8.3. Особисті дані Замовників будуть оброблені Виконавцем відповідно до чинного законодавства і Закону України «Про захист персональних даних».

8.4. Виконавець зобов’язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних представлених Замовником, не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних третіми особами, виключити доступ осіб, які не мають безпосереднього відношення до Змагання.

8.5. Ознайомлення Замовника з даними Умовами про конфіденційність і захист персональних даних означає безумовну згоду на обробку персональних даних, наданих Замовником при заповненні реєстраційної форми та / або придбанні квитка.

8.6. Замовник надає Виконавцю необмежений дозвіл на використання зображення Замовника у наступних випадках:

– відтворювати у будь-якій формі такі матеріали, як фотографії, зображення, відео, записи, кінофільми або будь-яке інше зображення будь-якого Замовника Заходу;

– Виконавець може дозволити своїм партнерам та спонсорам використовувати матеріали, включаючи зображення Замовника. Всі офіційні партнери та спонсори наведені на вебсайті Виконавця;

– копіювати та зберігати матеріали на диску та комп’ютері Виконавця;

– публікувати матеріали в пресі, в Інтернеті (в тому числі у соціальних мережах), плакатах та рекламних щитах;

– використовувати матеріали на телебаченні та радіо;

– використовувати матеріали як фотографії;

– всі фото- та відеоматеріали Змагання, можуть бути використані Виконавцем як допоміжні документи, що підтверджують точність результатів Змагання і випадки порушення правил.

9. Строк дії Оферти, зміни та доповнення.

9.1. Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Виконавця і діє безстроково.

Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.

9.2. Виконавець має право змінювати умови справжньої Оферти без додаткового інформування Замовника. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови цього Договору в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Договору Публічної Оферти на Сайті: http://spartanrace.onlinesystem.cz

9.3. Учасник Заходу зобов’язаний самостійно відстежувати зміни Договору шляхом ознайомлення із чинною новою (актуальною) редакцією Договору на Сайті. Учасник розуміє і погоджується з тим, що якщо він бере участь в Заході після дати внесення відповідних змін до Договору чи не відмовляється від отримання послуг в рамках обраної ним програми протягом доби (24 години) з дати внесення відповідних змін до Договору, нова редакція Договору вважається узгодженою та прийнятою.

9.4. Прийняття Замовником цієї Оферти здійснюється шляхом реєстрації, або оплати квитка, на Захід (в залежності від того, яка подія настане раніше). Вчинення акцепту Замовником цієї Оферти проводиться добровільно і рівносильно укладенню письмового договору (відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

9.5. Строк дії Оферти з Замовником, який акцептував дану Оферту, закінчується в момент проходження Замовником траси в обраному Заході.

10. Вирішення спорів

10.1. Суперечки, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Претензія подається Сторонами одна одній в письмовому вигляді рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Виконавцем у термін не більше 10 (десяти) календарних днів що обчислюються з дня вручення претензії іншій Стороні.

10.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. Форс – мажор

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків, які безпосередньо впливають на виконання даного Договору і виниклі після його укладення. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

11.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 10-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності.

11.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності. Повідомлення Організатора про настання форс-мажорних обставин можливе, поміж інших, шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному веб – сайті Організатора http://spartanrace.onlinesystem.cz

11.4. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору: аварії, бунти, епідемія, пандемія, карантин, громадські заворушення, поломка засобів зв’язку, поломка веб-хосту, поломка з боку постачальника послуг Інтернету, природні катастрофи, державні акти або бездіяльність, зміни в законах чи нормативних актах, національні страйки, пожежі.

11.5. Ситуації або причини, за якими форс-мажор відомий на дату реєстрації, але наступні наслідки, що призводять до неможливості виконання предмету Послуг, не відомі, повинні розглядатися як нові і дійсні форс-мажорні обставини.

11.6. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу.

12. Інформація про Виконавця

Назва компанії: ТОВ «ХАРАКТЕР ЮА»

Адреса місцезнаходження / для листування: Україна, Київська Область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, 08136, вул. Київська, 37, Офіс Spartan

Юридична адреса: Україна, Київська Область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, 08136, вул. Булакова, 5А

Ім’я представника: Vovk Oleksii

Номер банківського рахунку: UA393218420000026009053068353

Код ЄДРПОУ: 43535491